โครงการตำรวจพันธุ์ดี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

สถานีตำรวจภูธรลี้ จังหวัดลำพูนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571