โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรม : การบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571