หน้าหลัก

  นโยบายการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


- โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมการบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

- งานกฎหมายและวินัย

>> ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต (Lamphun Provincial Police's aims for preventing corruption)
>> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วย (Honest intentions in the administrator of Lamphun Provincial Police)

- งานงบประมาณและการเงิน

>> งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
>> งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
>> งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
>> งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
>> งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
>> งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

- [email protected] ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค5

- ศูนย์ฯ 191 ภ.จว.ลำพูน เปิดช่องทางการรับแจ้ง เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งเบาะแส หรือการพนัน โทร.191 หรือ แจ้งทางไลน์ @191lamphun ซึ่งท่านสามารถเข้าเป็นสมาชิกลุ่มไลน์ "@191lamphun" โดยการค้นหา ID ว่า "@191lamphun" หรือ สแกน QR CODE ตามรูปนี้

- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว สภ.เมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว สภ.บ้านโฮ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (อาคารหลังที่ ๑)(อาคารหลังที่ ๒) รวม ๒ หลัง สภ.ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)และเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ ภ.จว.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ (ตั้งแต่ 27 พ.ย.2558 ถึง 17 ธ.ค.2558)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ สภ.เมืองลำพูน (ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ (ตั้งแต่ 8-29 สิงหาคม 2559)


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571