หน้าหลัก

  นโยบายการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน ประกอบด้วย พ.ต.อ.นฤชิต เนียวกุล, พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต ,พ .ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส, พ.ต.อ.พิรพัฒน์ โลไทยสงค์, พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย และ พ.ต.อ.ประภาส จันทร์เปล่ง ผกก.ฝอ.ฯ, ข้าราชการฝ่ายอำนวยการ, ผู้แทนจาก สภ.เมืองลำพูน ,สภ.นิคมฯ ได้ให้ โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่ (ส.ต.ต.) ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำนวน 12 นาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนได้แนะนำการใช้ชีวิตการเป็นตำรวจที่ดี พร้อมกันนี้ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการต้อนรับและกำลังใจแก่ น้องๆ ตำรวจใหม่ ที่จะออกมารับใช้ประชาชนต่อไป

- โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมการบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

- งานกฎหมายและวินัย

>> ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต >> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วย

- งานงบประมาณและการเงิน

>> งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
>> งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

- [email protected] ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค5

- ศูนย์ฯ 191 ภ.จว.ลำพูน เปิดช่องทางการรับแจ้ง เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งเบาะแส หรือการพนัน โทร.191 หรือ แจ้งทางไลน์ @191lamphun ซึ่งท่านสามารถเข้าเป็นสมาชิกลุ่มไลน์ "@191lamphun" โดยการค้นหา ID ว่า "@191lamphun" หรือ สแกน QR CODE ตามรูปนี้

- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว สภ.เมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว สภ.บ้านโฮ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (อาคารหลังที่ ๑)(อาคารหลังที่ ๒) รวม ๒ หลัง สภ.ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)และเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ ภ.จว.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ (ตั้งแต่ 27 พ.ย.2558 ถึง 17 ธ.ค.2558)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ สภ.เมืองลำพูน (ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ (ตั้งแต่ 8-29 สิงหาคม 2559)


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571