หน้าหลักวิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก ปีงบประมาณ 2564 ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

" target="_top">

นโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


" target="_top">

นโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

- ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

- โครงการตำรวจพันธุ์ดี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" สถานีตำรวจภูธรลี้ จังหวัดลำพูน

- งานกฎหมายและวินัย

>> ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต (Lamphun Provincial Police's aims for preventing corruption)
>> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วย (Honest intentions in the administrator of Lamphun Provincial Police)
>> ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
>>

 

- พรบ.ปฎิรูปตำรวจ

>> ร่าง พรบ.ปฏิรูปตำรวจ
>>

- ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตร. ปี 65

>> โปสเตอร์ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตร. ปี 65 ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว
>>

- งานงบประมาณและการเงิน

ปีงบประมาณ 2565

>>งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.2564

>>งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.2565
>>งบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2564 >>งบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.2565
>>งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.2564 >>งบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.2565
>>งบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.2565 >>
>>งบทดลอง ประจำเดือน ก.พ.2565 >>
>>งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.2565 >>
ปีงบประมาณ 2564
>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> ต.ค. 64
>> พ.ย. 64
>> ธ.ค. 64
>> ม.ค. 65
>> ก.พ. 65
>> มี.ค. 65

 

 

- ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตร. ปี 65

 

- [email protected] ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค5

- ศูนย์ฯ 191 ภ.จว.ลำพูน เปิดช่องทางการรับแจ้ง เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งเบาะแส หรือการพนัน โทร.191 หรือ แจ้งทางไลน์ @191lamphun ซึ่งท่านสามารถเข้าเป็นสมาชิกลุ่มไลน์ "@191lamphun" โดยการค้นหา ID ว่า "@191lamphun" หรือ สแกน QR CODE ตามรูปนี้

- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว สภ.เมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว สภ.บ้านโฮ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (อาคารหลังที่ ๑)(อาคารหลังที่ ๒) รวม ๒ หลัง สภ.ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)และเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ ภ.จว.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ (ตั้งแต่ 27 พ.ย.2558 ถึง 17 ธ.ค.2558)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ สภ.เมืองลำพูน (ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ (ตั้งแต่ 8-29 สิงหาคม 2559)


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571