ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล
ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(COMMANDER)
พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571