ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล
รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร รรท.ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(COMMANDER)
พ.ต.อ.นฤชิต เนียวกุล พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต
รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571