ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท
ผบก.ภ.จว.ลำพูน
พ.ต.อ.นฤชิต เนียวกุล พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส พ.ต.อ.พิรพัฒน์ โลไทยสงค์ พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย
รอง ผบก.ฯ รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571