ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล
ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(COMMANDER)
พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุุ่ง พ.ต.อ.บุณยวัต เกิดกล่ำ พ.ต.อ.
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
พ.ต.อ.อนุ เนินหาด พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571