ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล
ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(COMMANDER)
พ.ต.อ.นฤชิต เนียวกุล พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต
รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
  * รักษาการแทนในตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ * รักษาการแทนในตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)
รอง ผบก.อก.ภ.๕ รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
(DEPUTY COMMANDER)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571